Anne on kuvittaja, graafinen suunnittelija (Lahden Muotoiluinstituutti) ja kuvataiteilija, AMK (Turun Taideakatemia)  .
Vahva piirustus on tunnusomaista Annen kuvituksille. Piirrettyä kuvaa hän jatkaa
digitaalisesti lisäämällä erilaisia elementtejä ja väritystä.
Graafisesta suunnittelusta hänellä on vuosikymmenten kokemus;
esitteitä, julisteita, logoja, lehtien ja kirjojen taittoja jne.
21 vuotta Ylessä graafikkona antoi hyvän kokemuksen liikkuvan grafiikan
tekemisestä ja TV-ohjelman suunnitteluprosessista.
Anne pyrkii välttämään moneen kertaan käytettyjä ideoita –
uuden idean etsiminen on mielenkiintoisinta suunnittelutyössä.
Kuvataiteilijan ja suunnittelijan työt tukevat toisiaan. Kuvataiteilijana voin tehdä
kokeiluja joita voin hyödyntää graafisessa työssäni, Anne kertoo.
Kuvataidesivut: annekimilainen.com

Anne is an illustrator, artist (BFA) and the graphic designer.
Strong drawing is characterized by Anne´s illustrations.
The drawn image she continues digitally adding different elements and colors.
Anne Kimiläinen has worked as a graphic designer at YLE (Finnish Broadcasting Company) since 1996.
She has made graphic design for a decades;
flyers, posters, logos, layouts for magazines and books etc. have been made and designed for a countless number.
Anne tries to avoid old, used ideas –
searching a new idea is most interesting in designing.
Fine Art sites: annekimilainen.com